კონტაქტი

მისამართი : ქ. თბილისი, მ. კოსტავას N 77
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მე-6 კორპუსი.
 
 
 
ტელ
e-mail