საბაკალავრო პროგრამები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა (რეგულირებადი)

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა (რეგულირებადი)

საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა

Международные отношения – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА