სადისერტაციო ნაშრომები

დოქტორანტები რომლებიც იცავენ 2017 წლის ივლისში

 1. ეჯიბიშვილი ზაზა -  თემა - `საქართველოს ეკლესია კათოლიკოს-

                 პატრიარქის  ილია მეორის მოღვაწეობის პერიოდში”

                  ხელმძღვანელი - პროფესორი ავთანდილ სონღულაშვილი

 1. ჭანუყვაძე მიხეილი - თემა - ` შვეიცარიის კონფედერაცია, როგორც

                  მრავალეროვანი სახელმწიფოს ფუნქციონირების მოდელი”                                   

                  ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ზურაბ კვეტენაძე

 1. ადეიშვილი თამარი - თემა - “ლიდერობის როლური დიფერენციაცია  

                   მცირე  სოციალურ ჯგუფებში”

                   ხელმძღვანელი - პროფესორი  არსენ ბურჯალიანი

 1. ფაჩულია ცისკარა - თემა - ”ქართულ-აფხაზური ურთიერთობის

                  პრობლემები  და კონფლიქტის მოგვარების პერსპექტივები”

                    ხელმძღვანელი - პროფესორი ირაკლი გელენავა

 1. სოფრომაძე კახაბერი - თემა -      `საქართველოს სასამართლო სისტემა”

                   (პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები)

                   ხელმძღვანელი - პროფესორი იგორ კვესელავა

 1. კვაჭაძე ნატალია - თემა -  ”დენ სიაოფინი, ჩინეთის რეფორმების

                  არქიტექტორი”

                   ხელმძღვანელი - პროფესორი  ომარ გოგიაშვილი

 1. ჩიგოგიძე (იოანე) ავთანდილი თემა - ”საქართველოს ეკლესიის  

                 იურისდიქციის    თანამედროვე პრობლემები (აფხაზეთის

                  საკითხი) და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-

                  პატრიარქი, უწმინდესი  და უნეტარესი ილია მეორე”

                  ხელმძღვანელი - მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე

 1. პაპუკაშვილი ნელი - თემა - ”საქართველოს სპორტის სოციალურ-

                   ესთეტიკური ასპექტები (ტანვარჯიშის მაგალითზე)”

                   ხელმძღვანელი - პროფესორი ავთანდილ სონღულაშვილი

 1. სულუხია ეკა- თემა - ”სამხედრო მოსამსახურეთა ვარგისიანობის     

                   განმსაზღვრელი  ფსიქოლოგიური თავისებურებანი”

                    ხელმძღვანელი - პროფესორი  არსენ ბურჯალიანი

 1. გაფრინდაშვილი ოთარი- თემა - ”ტერორიზმის წინააღმდეგ შეიარაღე-  

                   ბული  ძალების გამოყენების დასავლური გამოცდილება”

                    ხელმძღვანელი - პროფესორი  ვაჟა შუბითიძე

 1. ფარჯანაძე თეიმურაზი - თემა - ”იბერიისა და რომის კულტურული 

                    ურთიერთობების ასპექტები”(ახ.წ.I-III სს)”

                    ხელმძღვანელი - პროფესორი  გივი ინანიშვილი

 1. თოფჩიშვილი თეა - თემა - ”იდეოლოგიის როლი სოციალურ კომუნიკა-

                      ციებში”

                      ხელმძღვანელი - პროფესორი   სოსო სიგუა

 1. ნოზაძე მაია - თემა - ”ქართველ ემიგრანტთა კულტურული

                      მემკვიდრეობა (ვ.ნოზაძე, გრ.რობაქიძე, კ.სალია)”

                      ხელმძღვანელი - პროფესორი სოსო სიგუა

 1. გიკაშვილი ირმა - თემა - ”საქართველოს ემიგრანტული მთავრობის

                      მოღვაწეობა ევროპაში (1921-1933 წწ.)”

                      ხელმძღვანელი - პროფესორი  ავთანდილ სონღულაშვილი

 1. ფხაკაძე რუსუდანი - თემა - ”ოჯახში ძალადობის ფსიქოლოგიური

                       ასპექტები”

                        ხელმძღვანელი - პროფესორი  როზა გაფრინდაშვილი

 1. კოტრიკაძე რევაზი - თემა - `ჰუმანიტარულ ინტერვენციასთან 

                       დაკავშირებული თანამედროვე გამოწვევები”

                        ხელმძღვანელი - პროფესორი  ქეთევან ჯიჯეიშვილი

 1. ქაზუმაშვილი რუსუდანი -თემა - ”საერთაშორისო არასამთავრობო

                        ორგანიზაციების პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები

                        საქართველოში”

                        ხელმძღვანელი - პროფესორი  იგორ კვესელავა