საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის სამაგისტრო პროგრამის ღია კარის დღე

 

20 სექტემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის  საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობაზე მაგისტრატურაზე რეგისტრირებული  კანდიდატებისათვის  ღია კარის დღე გაიმართა.

დარეგისტრირებულ კანდიდატებს შეხვდნენ პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების  დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეები: მანანა დარჩაშვილი და გიორგი კალანდაძე,  საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი პროფესორი ზურაბ გვენეტაძე და პროფესორი  ჰენრი კუპრაშვილი, რომლებმაც მათ გააცნეს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის შესახებ ინფორმაცია, სასწავლო პირობები და უპასუხეს მათ მიერ დასმულ შეკითხვებს.