საზაფხულო სკოლა თემაზე ,,კონსტიტუციური სახელმწიფო და ძირითადი უფლებები“

ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი ინიციატივით, ასევე საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანადაფინანსებით, ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამა წლის 23 დან 29 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება საზაფხულო სკოლა თემაზე: ,,კონსტიტუციური სახელმწიფო და ძირითადი უფლებები“.

საზაფხულო სკოლის პროექტი მიზნად ისახავს აკადემიური და საზოგადოებრივი დისკუსიების ხელშეწყობას თანამედროვე ქართული სივრცისთვის ისეთ რელევანტურ სოციალურ, პოლიტიკურ და სამართლებრივ საკითხებზე, როგორიცაა: სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფო, კონსტიტუციური სახელმწიფოს პრინციპები, ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, და სხვა.
საზაფხულო სკოლის მონაწილეებს საშუალება აქვთ მოისმინონ ქართველი და ევროპელი მეცნიერების თეორიული ლექციები, ჩაიწერონ მასალები, პროექტის ფარგლებში წაკითხეული სემინარები გადაითარგმნება ქართულად და  გამოქვეყნდება კრებულებში
საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის და სხვა სახელმწიფო თუ კერძო უნივერსიტეტების სტუდენტები, რომლებიც დაესწრებიან სემინარებს და შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ დისკუსიებში.
პროფესორი მამუკა ბერიაშვილი მსმენელებს გააცნობს ისეთ მნიშვნელოვან თემებს როგორიცაა: სამართლებრივი სახელმწიფო, როგორც ზნეობრივი სახელმწიფო, ლევან შატბერაშვილი წაიკითხავს ლექციას თემაზე: „ადამიანის უფლებების დაფუძნება, გეორგ ლომანი გააცნობს სტუდენტებს ადამიანის უფლებებს და ევროპულ კონსტიტუციას და სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ლექცია-სემინარი ჩაუტარდებათ საზაფხულო სკოლის მონაწილეებს.
სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია უსურვებს წარმატებებს საზაფხულო სკოლის მონაწილე სტუდენტებს და გამოთქვამს იმედს, რომ სხვა დროსაც აქტიურად ჩაერთვებიან მსგავს საგანმანათლებლო ღონისძიებებში.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *