საზაფხულო სკოლის მეორე დღე

14 ივლისს 11:00 სთ-ზე საზაფლო სკოლის მონაწილე სტუდენტებს შეხვდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მთავარი მრჩეველი გიორგი ლომთაძე, რომელმაც წაიკითხა ლექცია: „საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოების პრაქტიკული ასპექტები“. სტუდენტებთან მიმოიხილა  ყველა აქტუალური  საქმე, რომელიც საზოგადოების ინტერესის საგანს წარმოადგენს.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *