საზაფხულო სკოლის მესამე დღე

გრძელდება საზაფხულო სკოლა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სტუდენტებისთვის ქ. ბათუმში, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში.
15 ივლისს საზაფხულო სკოლის მსმენელებს შეხვდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მთავარი მრჩეველი გვანცა კვარაცხელია, რომელმაც წაიკითხა ლექცია თემაზე: „საკონსტიტუციო სასამართლო, როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმი“.
სტუ-ს პროფესორებმა ნინო ქურასბედიანმა და დავით ჭრიკიშვილმა ლექციის სახით სტუდენტებს გააცნეს ისეთი აქტუალური საკითხები, როგორიცაა საზღვარგარეთის ქვეყნების საკონსტიტუციო კონტროლის საშუალებები და შედარებით-სამართლებრივი ანალიზის საფუძველზე წარმოაჩინეს დადებითი და უარყოფითი ასპექტები.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *