სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მენეჯერს ანა ფუტკარაძეს საჯარო მმართველობის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა

 

სამართლისა და საერაშორისო ურიერობების ფაკულტეტის მენეჯერი, სამართლის დეპარტამენტის მოწვეული ლექტორი ანა ფუტკარეძე 2017 წლის 5 ივლისს სადისერტაციო საბჭოს წინაშე წარსდგა თემით: “ეთიკური ქცევის სტანდარტები და საჯარო მმართველობა” და საჯარო მმართველობის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა.

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, ფაკულტეტის საბჭო და მთლიანად ფაკულტეტი ულოცავს ახალგაზრდა მეცნიერს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიღებას და უსურვებს შემდგომ წარმატებებს სამეცნიერო საქმიანობაში.

ახალგაზრდა, კვალიფიციური და პროფესიონალი კადრები პრიორიტეტია სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისთვის.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *