სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის კრიმინალისტიკის ლაბორატორია გადაცემა “დუბლი 1”-ში

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *