სტუდენტთა შიდა მობილობა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წელს პირველი სემესტრიდან სწავლების სხვადასხვა საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო  პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) მსურველებმა, განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2017 წლის 29 აგვისტოდან 21 სექტემბრის ჩათვლით. საბუთები მიიღება 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *