სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცის სამართლის სექციის მუშაობა

2017 წლის 16 ივნისს  სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცის სამართლის სექციაზე მოხსენებებით გამოვიდნენ სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის დეპარატემენტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტები.

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრიატის მეორე კურსის სტუდენტმა ანა ტაკაშვილმა გააკეთა მოხსენება თემაზე: “ცალმხრივი გარიგების და ცალმხრივი ხელშეკრულების სამართლებრივი გამიჯვნა“, რომლის ხელმძღვანელი  სტუ-ს პროფესორი მზია დუნდუა. ხოლო, ბაკალავრიატის მესამე კურსის სტუდენტმა ანამარია ბაგალიშვილმა ისაუბრა თემაზე: „კანონიერი ქურდი, კანონიერი ქურდობა“, ხელმძღვანელისამართლი დოქტორი თემურ დარსანია.

ბაკალავრიატის პირველ კურსელმა ლაშა ძაგანიშვილმა, რომელსაც დამთავრებული აქვს კრიმინალისტიკის პროფესიული კურსი გააშუქა თავის გამოსვლაში“ პრობლემები თანამედროვე კრიმინალისტიკაში“. ხელმძღვანელი სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი ლევან ქობულაშვილი.

ბაკალავრიატის მეორე კურსის სტუდენტებმა  ნანა გოგიამ და  ლოლიტა კაროუკინამ წარმოადგინეს მოხსენებები „ჰუმანიტარულ ინტერვენცია“-ზე და „შეურაცხაობა-ბრალის გამომრიცხველი გარემოება“-ზე. ხელმძღვანელი   პროფესორი ჯემალ გაბელია.

სამართლის მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტმა თამარ ბარამიამ წარმოადგინა თემა “საქართველოს კონსტიტუციის 94-ე მუხლის მიზანშეწონილობის ასპექტები“,  ხელმძღვანელი  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი ირაკლი გაბისონია.

მომხსენებლებს, ჟიურის წევრებსა და დამსწრე საზოგადოებას შორის გაიმართა დისკუსია თითოეულ წარმოდგენილ მოხსენებაზე.

სამართლის სექციას ხელმძღვანელობდა შესაბამისი ჟიური, რომელთა ინდივიდუალური შეფასებების თანახმად გამოვლინდა გამარჯვებულები, რომლებსაც გადაეცათ I , II, III, საპრიზო ადგილები.

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი ირაკლი გაბისონია მადლობას უხდის სტუდენტებს 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობისათვის, გამოთქვა კმაყოფილება ერთობ პრობლემატური და საინტერესო მოხსენებების წარმოდგენისთვის. მიულოცა საპრიზო ადგილის მფლობელებს და სამომავლოდ უსურვა წარმატებები თითოეულ მონაწილეებს ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილ სხვა კონფერენციებში და ღონისძიებებში.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *