სწორუპოვარი მეცნიერი („შენებრ ვინ თქვას სამართალი“)

 

სულ ახლახანს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე ბრძანდებოდა, ფაკულტეტის დეკანს, ბატონ ირაკლი გაბისონიას, პროფესორ-მასწავლებლებს, თანამშრომლებს თბილი ღიმილით მოგვესალმა, თვალებში სიკეთის სხივი ჩაუდგა, მუდამ საქმიანი, სამართლებრივი პრობლემებით დატვირთული, ახალ-ახალ წინადადებებს შემოგთავაზებდათ, ყოველთვის მზად იყო სტუდენტების დასახმარებლად, ლექციაზე არასდროს იგვიანებდა, სტატიაც კი მოიტანა ჟურნალ „იურისტ“-ში გამოსაქვეყნებლად „მოქმედებისა“ და „ქმედების“ თანაფარდობის პრობლემა სისხლის სამართლისა და ფილოსოფიის მიხედვით“. სკრუპოლიუზურად ასწორებდა თითოელ ფრაზას, იგი ყოველთვის დამაჯერებლად, არგუმენტირებულად მსჯელობდა სისხლის სამართლებრივი აზროვნების ურთულეს საკითხებზე. თვით არასამართალმცოდნეს ისე განუმარტავდა იურისპრუდენციის ნებისმიერ რთულ საკითხს რომ გეგონებოდათ ყველაფერი იცოდით…….

მისი კვლევის საგანი სისხლის სამართლის მეთოდოლოგია იყო, რომელსაც  არაერთი ფუნდამენტური ნაშრომი უძღვნა. მის მიერ წაკითხული ლექციები მომავალი იურისტის ჩამოყალიბების ის ქვაკუთხედია,რომელიც ძალუმად გაგრძნობინებდა იურისპრუდენციის დიდ სირთულეს და გაძლევდა საშუალებას ეს სირთულე სიმშვიდით დაგეძლია. მის მიერ აღზრდილი არაერთი თაობა დღეს ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი სტრუქტურების სათავეში დგანან. გამორჩეული იყო მისი პატიოსნება, თავმდაბლობა, თავაზიანობა, მოყვსისადმი პატივისცემა.  რა დასანანია, რომ ყოველივე ამას წარსული დროის ელფერი დაჰკრავს, მომავალში კი საიმედოდ რჩება თქვენი ბრძნული რჩევა-დარიგება, არაერთი სახელმძღვანელო, იურიდიულ ლიტერატურაში გამოქვეყნებული უამრავი სტატია თუ ესსე.

ნათელში იყოს თქვენი სპეტაკი სული….

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლების სახელით დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *