ფაკულტეტის აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელების დამტკიცება

 

2017 წლის 19 სექტემბერს სტუ-ს რექტორმა აკადემიკოს არჩილ ფრანგიშვილმა  და სტუ-ს აკადემიურმა საბჭომ  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების  ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას შუამდგომლობის საფუძველზე მიიღეს გადაწყვეტილება ფაკულტეტზე შექმნილიყო სამართლის სამი აკადემიური დეპარტამენტი: სისხლის, საჯარო და კერძო სამართლის.

ფაკულტეტის დეკანის მიერ ახლად შექმნილი აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელებად წარდგენილ იქნენ: სისხლის სამართლის მიმართულებით იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ჯემალ ჯანაშია; საჯარო სამართლის მიმართულებით სამართლის დოქტორი, პროფესორი მარიამ ჯიქია; კერძო სამართლის მიმართულებით სამართლის დოქტორი, პროფესორი ციალა გლოველი. აღნიშნულ კანდიდატურებს ერთხმად დაუჭირეს  მხარი, რექტორმა და აკადემიური საბჭოს წევრებმა.

ფაკულტეტის დეკანმა  პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ ყურადღება გაამახვილა იმ ნდობაზე და მხარდაჭერაზე, რასაც იჩენს უნივერსიტეტის რექტორი, აკადემიკოსი არჩილ ფრანგიშვილი და სტუ-ს აკადემიური საბჭო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მიმართ.   სტუ-ს რექტორს არჩილ ფრანგიშვილს დიდ მადლობას ვუხდით ამ მხარდაჭერისთვის, ფაკულტეტი იმედებს ნამდვილად გაამართლებს.

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *