ცხრილები

მეორე შუალედურის ცხრილები სამართლის დეპარტამენტის სტუდენტებისთვის

მეორე შუალედურის ცხრილი პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის სტუდენტებისთვის

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი